"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 III  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   28-29 czerwca 2018 r.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

XIII Konwent Polskich Winiarzy 29-30 czerwca 2018 

______________________________________________________________

III Konferencja Naukowa "Agrotechniczne Aspekty Uprawy Winorośli i Jakości Wina w Polsce
WINNICA - ENOLOGIA - TECHNOLOGIA - ZDROWIE
28-29 czerwca 2018

Naukowcy

Zgłoszenia biernego udziału w konferencji przyjmujemy do 25 listopada (bez wystapienia).
Zgłoszenia udziału czynnego (poster, wystapienie) prosimy zgłaszać wraz z przesłaniem na adres mailowy konferencji wypełnionego abstraktu.

Osoby, które zadeklarowy uczestnictw wraz z posterem, proszone są o przygotowanie posterów w formacie 2-3 slajdów w PDF (lub ppt)

Osoby, które zgłosiły wygłoszenie prezentacji proszone sa o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint.

MONOGRAFIA 2018

Publikacja w monografii jest bezpłatna. warunkiem druku jest dostarczenie materiałów wraz z recenzją sporządzoną na formularzu.

Termin nadsyłania prac: 15 lipca 2018

Praktycy, producenci, pozostali

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza internetowego, dostępnego powyżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.
Copyright: konferencja-winorosl.pl