II  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   -   30 listopada 2017 r.

Naukowcy

Zgłoszenia biernego udziału w konferencji przyjmujemy do 25 listopada (bez wystapienia).
Zgłoszenia udziału czynnego (poster, wystapienie) prosimy zgłaszać wraz z przesłaniem na adres mailowy konferencji wypełnionego abstraktu.

Osoby, które zadeklarowy uczestnictw wraz z posterem, proszone są o przygotowanie posterów w formacie 2-3 slajdów w PDF (lub ppt)

Osoby, które zgłosiły wygłoszenie prezentacji proszone sa o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint.

MONOGRAFIA 2017

Publikacja w monografii jest bezpłatna. warunkiem druku jest dostarczenie materiałów wraz z recenzją sporządzoną na formularzu.

Termin nadsyłania prac: 30 listopada 2017

Praktycy, producenci, pozostali

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza internetowego, dostępnego powyżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.
Copyright: konferencja-winorosl.pl