Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW 18-19 listopada 2016 r.

Producenci, praktycy

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza internetowego, dostępnego powyżej.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Naukowcy

Zgłoszenia biernego udziału w konferencji przyjmujemy do 10 listopada (bez wystapienia).
Zgłoszenia udziału czynnego (poster, wystapienie) prosimy zgłaszać wraz z przesłaniem na adres mailowy konferencji wypełnionego abstraktu

Osoby, które zadeklarowy uczestnictw wraz z posterem, proszone są o przygotowanie posterów w formacie A1 (594 x 841 mm)

Osoby, które zgłosiły wygłoszenie prezentacji proszone sa o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint.

Warsztaty 19 listopada 2016

Dla osób uczestniczących w warsztacie bezpłatnym przewidziano nagrody


Copyright Nazwa.pl