"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 III  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   28-29 czerwca 2018 r.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

XIII Konwent Polskich Winiarzy 29-30 czerwca 2018 r.

PROGRAM WYDARZENIA

Piątek 29.06.2018

9.00–13.00 – rejestracja uczestników przybywających na pierwszy lub obydwa dni Konwentu

10.30 – 12.00 – Szkolenie tematyczne I: "Wykorzystanie narzędzi informatycznych i rolnictwa precyzyjnego w winogrodnictwie" (realizowane w winnicy 'Moderna' (Krakowiany, k. Długołęki) w ramach III Konferencji Naukowej "Agrotechniczne Aspekty Uorawy Winorośli i Jakośći Wina w Polsce".

12.00-12.30 - dyskusja

12.30 – 13.15 – Przerwa na posiłek

13.15 – 13.30 – Uroczyste otwarcie Konwentu

13.30 – 16.00 – Szkolenie tematyczne II
"Technologia produkcji win musujących, metoda klasyczna + degustacja wybranych win musujących"
Technologie stosowane w nowoczesnym wimiarstwie

16.00 - 16.30 - dyskusja

16.30 – 17.00 - Przerwa, kanapki

17.00 – 19.00 – Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli najważniejszych winnic z głównych rejonów winiarskich w Polsce
+ degustacja wybranych win

19.00 – Wieczór integracyjny (Psary)

(w trakcie szkolenia organizator zapewnia serwis kawowy i kanapkowy)

 

Sobota 30.06.2018

9.00–10.00 – Rejestracja uczestników przybywających na drugi dzień Konwentu

10.00 – 13.00 – Degustacja panelowa win zgłoszonych na Konwent (winnice zarejestrowane),

komentowana przez panel zaproszonych ekspertów, cz. I

13.00 - 14.00 –  Przerwa na posiłek

14.00 – 16.00 – Degustacja panelowa win zgłoszonych na Konwent (winnice zarejestrowane),

komentowana przez panel zaproszonych ekspertów, cz. II

16.00 – 16.30 – Przerwa.

16.30 – 18.00 - Degustacja panelowa win zgłoszonych na Konwent (winnice niezarejestrowane), cz. III,

komentowana przez panel zaproszonych ekspertów

18.00 - podsumowanie Konwentu

(w trakcie szkolenia organizator zapewnia serwis kawowy)

TYTUŁ OPERACJI

XIII Konwent Polskich Winiarzy - podnoszenie jakości, budowanie marki i wspieranie promocji polskich win gronowych

Celem operacji jest:

 

Wymiana wiedzy i informacji na temat wielkości, jakości i różnorodności win produkowanych w Polsce. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright: konferencja-winorosl.pl