II  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   -   30 listopada 2017 r.

Tematyka Konferencji

  • Stan i kierunku rozwoju uprawy winorośli w Polsce
  • Ocena i dobór odmian
  • Jakość materiału szkółkarskiego
  • Czynnik agrotechniczne i ich wpływ na jakość owoców i wina
  • Ochrona winnic przed chorobami i szkodnikami
  • Systemy produkcji winogron i wina
  • Aspekty technologiczne produkcji wina
  • Wartość prozdrowotna
  • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju winiarstwa 
  • Promocja, marketing, enoturystyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anita Biesiada
dr hab. Ireneusz Sosna prof. nadzw.

dr hab. Maria Licznar-Małańczuk

prof. dr hab. Adam Szewczuk
prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Aneta Wojdyło

dr Joanna Chmielewska

mgr Piotr Laskowski

Prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska -Sowińska

dr inż. Piotr Chohura

dr inż. Ewelina Gudarowska

dr inz. Przemysław Bąbelewski

dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich – sekretarz
dr inż. Cecylia Uklańska - Pusz

dr inż. Jan Krężel

dr inż. Tomasz Pilawka

mgr Iwona Kwiecińska

mgr Katarzyna Godlewska

Copyright: konferencja-winorosl.pl