II  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   -   30 listopada 2017 r.

30 listopada 2017 r. - czwartek

 

Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Dobrzyńska 21/23, V piętro, Wrocław

9.30                                       rejestracja

10.00                                    otwarcie konferencji, przywitanie uczestników, wystąpienia gospodarzy i gości

Sesja referatowa I

10.20                                    Przygotowanie gleby pod winnicę - dr inż. Piotr Chohura, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10.40                                    In data veritas? - dr Piotr Przybek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie          

11.00                                    Wybrane zagadnienia z produkcji materiału szkółkarskiego winorośli - dr inż. Ewelina Gudarowska, Uniwersytet Przyrodniczy we                                                        Wrocławiu

11.20                                    Zadania i funkcje szlaków wina - dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11.40                                    dyskusja

 

12.00 - 12.30                      przerwa kawowa

 

Sesja referatowa II

 

12.30 - 14.00                      sesja referatowa II

12.30                                     Powolne wino - Slow Wine - inż. Anna Rumińska, Slow Food Dolny Śląsk

                                             

12.50                                    Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie - prezentacja działań Stowarzyszenia

                                               prezentacje poszczególnych winnic, degustacja win - Paweł Gódź, Stowarzyszenie Winiarzy Dolnośląskich

14.00 – 15.00                     obiad

15.00                                    sesja posterowa - prezentacja posterów wraz z omówieniem

15.30                                    podsumowanie konferencji

Copyright: konferencja-winorosl.pl