"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 III  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   28-29 czerwca 2018 r.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wytyczne dotyczące abstraktu, monografii oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIA

Termin nadsyłania abstraktów: 25 czerwca 2018 roku

Termin nadsyłania materiałow do monografii: 15 lipca 2018 roku

Tematyka Konferencji

  • Stan i kierunku rozwoju uprawy winorośli w Polsce
  • Ocena i dobór odmian
  • Jakość materiału szkółkarskiego
  • Czynnik agrotechniczne i ich wpływ na jakość owoców i wina
  • Ochrona winnic przed chorobami i szkodnikami
  • Systemy produkcji winogron i wina
  • Aspekty technologiczne produkcji wina
  • Wartość prozdrowotna
  • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju winiarstwa 
  • Promocja, marketing, enoturystyka

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anita Biesiada
dr hab. Ireneusz Sosna prof. nadzw.

dr hab. Maria Licznar-Małańczuk

prof. dr hab. Adam Szewczuk
prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Aneta Wojdyło

dr Joanna Chmielewska

mgr Piotr Laskowski

Prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska -Sowińska

dr inż. Piotr Chohura

dr inż. Ewelina Gudarowska

dr inz. Przemysław Bąbelewski

dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich – sekretarz
dr inż. Cecylia Uklańska - Pusz

dr inż. Jan Krężel

dr inż. Tomasz Pilawka

mgr Katarzyna Godlewska

Program wydarzenia

Czwartek, 28 czerwca 2018 r.

9.00 - rejestracja

10.00 - otwarcie konferencji

10.30 - 12.30 - blok wykładowy I, przewodniczący sesji: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

10.30 - 10.50 - "Wykorzystaie biowęgla w uprawie winorośli" - dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
10.50 - 11.20 - "Certyfikacja winnicy i wina - zakres możliwości" - przedstawiciel Jednostki Certyfikującej
11.20 - 11.40 - "Dolnośląski Szlak Wina - założenia projektu" - dr inż. Tomasz Pilawka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Karol Przywara, Wydział Wspólpracy z Zagranicą UMWD
11.40 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 12.20 - "Prozdrowotne właściwości wytłoków winogronowych - mgr Joanna Janicka, QuinLab
12.20 - 12.40 - "Uprawa winorośli na średniowiecznym Śląsku" - dr Dagmara Adamska, Uniwersytet Wrocławski
12.40 - 13.00 - dyskusja

13.00 - 14.00 - obiad

14.00 - 14.30 - blok wykładowy II, przewodniczący sesji: dr inż. Janusz Mazurek, Klinika Roślin
14.00 - 14.20 - 'Hybrydy kontra vinifery" - "Hybrydy kontra vinifery" - dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14.20 - 14.40 - "Zawartość kwasów tłuszczowych w nasadzeniach winogron na tl innych olejów roślinnych" - dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
14.40 - 15.00 - "Wielkość i jakośc plonu oraz stan winnicy po intensywnym opadzie gradu" - inż. Kacper Parypa, inż. Magdalena Rowińska
15.00 - 15.20 - Dozwolone praktyki enologiczne - mgr. Radosław Froń, Instytut Nauk Prawnych, PAN
15.20 - 15.40 - dyskusja 

15.40 - 16.00 - przerwa kawowa
16.00 - 17.00 - prezentacje posterów, podsumowanie, zamknięcie konferencji

Piątek, 29 czerwca 2018 r.

10.00 - wyjazd do winnicy (Wrocław - Pawłowice)
10.30 - zwiedzanie winnicy 'Moderna' (Krakowiany k. Długołęki)
Pokaz i prelekcja na temat nowoczesnych technik i zastosowań cyfrowych oraz rolnictwa precyzyjnego w winnicy
12.00 - zwiedzanie winnicy 'Krakowiany"
13.00 - powrót do Pawłowic

Tytuł operacji:

III Konferencja Naukowa "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli
i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA – ENOLOGIA – ZDROWIE

Celem realizacji operacji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na obszarach wiejskich na terenie Dolnego Śląska.

Tutaj wpisz swój tekst...

PATRONAT WYDARZENIA

Copyright: konferencja-winorosl.pl