"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 III  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   28-29 czerwca 2018 r.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Materiały do pobrania:

Organizatorzy Konferencji:

Copyright: konferencja-winorosl.pl