Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW 18-19 listopada 2016 r.

Monografia: Agrotechniczne Aspekty Uprawy Winorośli

Cel konferencji

 Uprawa winorośli do produkcji wina w Polsce w ostatnich latach dynamicznie wzrasta. Według danych Agencji Rynku Rolnego w 2016 roku na terenie kraju działa ponad 500 winnic pozyskujących owoce z około 1000 hektarów. Mimo, że procentowy udział winorośli w uprawie towarowej gatunku jest niewielki, w 2015 roku wyprodukowano aż 270 tys. butelek o wartości 1,2 mln zł. Prawo do produkcji i wprowadzenia wina na rynek uzyskało aż 104 rodzimych producentów. Rodzime wina znajdują się także w ofercie popularnych sieci spożywczych.


Uprawa winorośli i produkcja wina podlega ryzykom związanym z prowadzeniem zarówno winnicy jak i optymalizacji procesu przetwórczego. Wśród najczęściej wymienianych ryzyk uprawy jest brak fachowego wsparcia oraz wiedzy praktycznej. Pomimo szerokiej tradycji winiarskiej, badania naukowe nad uprawą tego gatunku prowadzone są w kraju dopiero od kilku lat. Z uwagi na specyficzny terrior, lokalne warunki klimatyczne i glebowe doświadczenia przeniesione z innych krajów nie odpowiadają w pełni na zapotrzebowanie polskich winiarzy. Winiarze wskazują praktyczne problemy uprawy, związane z chorobami, agrotechniką, ryzykiem wiosennych przymrozków, potrzebą podniesienia jakości owoców oraz zmniejszeniem strat
w uprawie.

Przyczyną powrotu do uprawy winorośli w Polsce staje się także moda na enoturstykę, promocja aktywnego stylu życia, spędzania czasu wolnego poza miastem. Liczne publikacje donoszą o dodatkowych korzyściach finansowych płynących z posiadania niewielkiej, lokalnej winnicy, będącej jednocześnie atrakcją turystyczną. Rozwój działań związanych z produkcją winorośli i wina skłania do podjęcia szeroko rozumianych działań i organizacji niniejszej konferencji.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedsiębiorców, winiarzy, osoby z branzy rolniczej.
Naukowców zapraszamy do prezentacji rezultatów swoich prac poprzez postery, wystąpienia.
Tematyka prac może dotyczyć wszelkich informacji związanych z uprawą winorosli i produkcją wina w Polsce.
Prace moga mieć charakter przeglądowy, oparty na wynikach badań, badaniach ankietowych etc.

I komunikat

II komunikat

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku.

Miejsce konferencji:

Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

ul. Dobrzyńska 21/23, V piętro,

Wrocław

 

Ogólnodostępny parking znajduje się przy ul. Mazowieckiej 17  

(gmach główny UMWD).

Warsztaty specjalistyczne odbędą się w dniu 19 listopada 2016 (sobota).

Miejsce realizacji warsztatów:

Centrum Dydaktyczne- Naukowe,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Katedra Ogrodnictwa

Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
sale na III piętrze udynku (3.40, 3.41, 3.50)
Copyright Nazwa.pl