"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 III  Konferencja Naukowa
"Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce"
WINNICA - TECHNOLOGIA - ENOLOGIA - ZDROWIE
WROCŁAW   28-29 czerwca 2018 r.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Miejsce wydarzenia:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Pawłowicka 87/98, 101, 51-250 Wrocław

Partnerzy

Wsparcie merytoryczne

Patronat medialny

 

Patroni

Copyright: konferencja-winorosl.pl